Преносим рефрактометър

  • Малък размер
  • Висока разделителна способност
  • Здрав и компактен дизайн
  • Лесно калибриране и настройка

Ръчните рефрактомери са с размер на джобен фенер и могат да се използват навсякъде. Те са лесни за употреба, много здрави и не изискват батерии. Уредите се различават основно по избираемите скали, напр. за определяне на съдържанието на сол, съдържание на вода в меда, съдържание на серумен протеин, Oechsle, Brix и потенциално съдържание на алкохол, както и съдържание на етилен и пропилен гликол. Не е необходимо ръчно преобразуване благодарение на скалите.

Запитване....