Ръкавици

Ръкавици нитрилни за химическо предпазване

Видове:

– дебелина 0.38мм, дължина 320мм

– дебелина 0.85мм, дължина 355мм

Запитване....