Симулатор за кардиопулмонална ресуситация (КПР) на едногодишно дете

КПР симулатор, който дава възможност за тренировки с точна представа за едногодишно дете. Предоставя обучение за базово поддържане на живота за деца. Горната част на торса на симулатора има бели дробове, сърце и гръден кош. Осигурява реалистично преживяване при практикуване на КПР. Симулаторът е наличен в поне 4 конфигурации и включва следните характеристики: пълна артикулация на глава и челюст със зъби и език; индивидуални дихателни пътища за еднократна употреба; лесно достъпна гръдна кухина с видими бели дробове, сърце и гръбнак; реалистично покачване на гърдите в активен режим; четири артериални импулсни точки; мека, реалистична лицева повърхност; очите се отварят и затварят в реалистични очни кухини за офталмологична цел; едно нормално око и едно разширено око; нормална КПР; обучителен костюм; инструкция за употреба.

Запитване....