Симулатор за кардиопулмонална ресуситация (КПР) на възрастни

Реалистичен модел – тренажор на възрастен за практикуване на интубационни техники и КПР умения – самостоятелно и в комбинация. Разполага с реалистични анатомични горни дихателни пътища и гръден кош, осигуряващи обратна връзка и отчетност в реално време при извършване на КПР. Включва и следните характеристики: мануално отваряне или затваряне на очите; реалистично накланяне на главата / брадичката; реалистична анатомия на дихателните пътища; възможност за назална и орална интубация; повдигане на гърдите при обдишване; при извършване на КПР – реалистични гръдни компресии, натиск и дълбочина; ноздрите позволяват поставяне на назогастрална тръба; чанта за носене.

Запитване....