Симулатор за централна венозна катетеризация [PICC Lines Type]

Симулаторът позволява развиване на основни познания и уменията, необходими за поставяне на централен венозен катетър (ЦВК). Симулаторът е преносим, лек, удобен  модел с анатомично правилно позициониране на вена кава, подключична, югуларна, средна базиларна и базиларна вени. Наличие на подвижната брадичка и флексибилни ребра, позволяват да се измери правилната дължина на катетъра от мястото на поставяне до второто или третото интеркостално пространство и/или да се потвърди правилното поставяне на дисталния връх на катетъра във видимата част на вената. Моделът се състои от горната част на торса, вкл. шия, брадичка, една ръка, ребра, мускулна тъкан, кожа на ръката, кожа на тяло, рамо и основна вена с видима част от нея. Наличният модел е изработен от материя, позволяващ лесна дезинфекция и възможност за стерилна техника при практическите занимания.

Запитване....