Термометър – спиртен

Термометър – спиртен. Дължина 300мм.

Обхвати:

-20°С/+50°С

-20°С/+110°С

-10°С/+150°С

-10°С/+200°С

Запитване....