три-НАТРИЕВ ЦИТРАТ ДИХИДРАТ – чист за анализ

Разфасовка – 1 кг

С6Н5Na3О7•2Н2О

М = 294,10 г/мол

CAS №: 6132-04-3

Запитване....