ТРИХЛОРОЦЕТНА КИСЕЛИНА ТОЛУОЛ – чиста за анализ

Разфасовка – 1 кг

CCl3COOH

М = 163,39 г/мол

CAS №: 76-03-9

Запитване....