Вакуум помпа

Вакуум помпа – пластмасова – без холендър и с холендър

Запитване....