ВАЗЕЛИН – фармакопеен

Разфасовка – 1кг

CAS №:  8009-03-8

ЕС №: 232-373-2

Запитване....