Женски таз, включващ подвижни бедрени кости

Реалистичен модел на тазов скелет, който се състои от бедрена кост, сакрум с опашна кост и два лумбални прешлена, както и подвижна симфиза. Анатомичните детайли на този висококачествен модел са чудесно средство за обучение  в лекарски кабинет.

Запитване....