ЖИВАЧЕН(ІI) НИТРАТ ХИДРАТ – чист за анализ

Разфасовки:

  • 50 гр

  • 100 гр

Hg(NO3)2•хH2O

М = 324,60 г/мол

CAS №: 7783-34-8

Запитване....