ОЦЕТНА КИСЕЛИНА 100% – чист за анализ

Разфасовки:

  • 1 л

  • 5л – Honeywell, Sigma – Aldrich, Merck

CН3СООН

М = 60,05 г/мол

CAS №: 64-19-7

Запитване....