Вана за предметни стъкла

Модели:

         По Шефердекер – хоризонтална

         По Хелендал – вертикална

         Макро

Запитване....