Помпа за пипети

Помпа за пипети с филтър – електронна – възможност за регулиране на скоростта – работен обхват от 0.1мл до 100мл.

Запитване....